Úradná tabuľa
OZNAM
Čerpanie rozpočtu OU za rok 2018
Čerpanie rozpočtu ZŠ za rok 2018
Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2019
Obchodná verejná súťaž
Zámer predať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Janka Maršalová
Zápisnica z I. zasadnutia OZ, dňa 17. 01. 2019
OZNAM
Verejná vyhláška - Platan Zvolen
Pozvánka na I. zas. OZ dňa 17. 01. 2019
Oznamy
Pozvanka
Fotografie 905. výročie obce
Plagát pri príležitosti 905. výročia od I. písomnej zmienky o obci
Pozvánka 905.výročie prvej písomnej zmienky o obci Slovenské Pravno
Akcie -leto 2018 v obci Slovenské Pravno

Obnova budovy materskej školy

  Názov projektu:           Obnova budovy materskej školy Cieľ projektu :...