Večer pre ženy.

Obec Slovenské Pravno pripravuje dňa:        

20. marca 2015 /piatok/ o 18:00 hod.,             

v MKS /stará MŠ/

VEČER PRE ŽENY.

Srdečne pozývame všetky ženy /bez ohľadu na vek/ na spoločné stretnutie. V neformálnych rozhovoroch, rozprávaní, pri slove a krátkom kultúrnom programe určite prežijeme príjemné chvíle a zaspomíname si na dávne stretnutia žien pri príležitosti MDŽ.

Stránky