Úradná tabuľa
Zodpovedná osoba - GDPR
OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018
Zápisnica z XXXV. zasadnutia OZ 12. 7. 2018
Pozvánka na XXXV. zas. OZ dňa 12. 7. 2018 o 18.30 hod. v MKS Slovenské Pravno
Zámer predať majetok obce
Výzva na aktualizáciu požiadaviek akcionárov Turvod
Návrh VZN č. 17/2018 o organizácii miestneho referenda
Návrh VZN č. 16/2018 ktorým sa upravuje čistenie a údržba verejných priestranstiev, ochrana verejného poriadku a životného prostredia na území obce
Návrh VZN č. 15/2018 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
Návrh VZN č. 9/2018 o podmienkach poskytovania dotácii z rozpočtu obce
Oznamy
Plagát pri príležitosti 905. výročia od I. písomnej zmienky o obci
Pozvánka 905.výročie prvej písomnej zmienky o obci Slovenské Pravno
Akcie -leto 2018 v obci Slovenské Pravno
Stavanie maja
Stavanie mája Slovenské Pravno

Obnova budovy materskej školy

  Názov projektu:           Obnova budovy materskej školy Cieľ projektu :...