Úradná tabuľa
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Slovenské Pravno
Oznámenie o začatí konania
Zápisnica z II. zas. OZ 28. 02. 2019
Návrh VZN 19/2019
Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov 2018
Pozvánka na II.zasadnutie OZ dňa 28.2.2019
OZNAM
Čerpanie rozpočtu OU za rok 2018
Čerpanie rozpočtu ZŠ za rok 2018
Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2019
Oznamy
Zápis do I. ročníka Základnej školy v Slovenskom Pravne
Pozvánka na súťažný kvíz "Spoznaj svoju Obec Slovenské Pravno"
Pozvanka
Fotografie 905. výročie obce
Plagát pri príležitosti 905. výročia od I. písomnej zmienky o obci

Obnova budovy materskej školy

  Názov projektu:           Obnova budovy materskej školy Cieľ projektu :...