Úradná tabuľa
Výberové konanie - hlavný kontrolór obce
Komunitný plán sociálnych služieb 2018-2023
Zápisnica z XXXVIII.zas.OZ 29.11.2018
Pozvánka na ustanovujúce OZ 07.12.2018
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ 07. 12. 2018
Pozvánka na XXXVIII. zas. OZ
Návrh VZN 18/2018 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území obce Slovenské Pravno
Návrh VZN 18/2018 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území obce Slovenské Pravno
Návrh rozpočtu po položkách na rok 2019
Návrh rozpočtu obce Slovenské Pravno na roky 2019, 2020, 2021
Oznamy
Pozvanka
Fotografie 905. výročie obce
Plagát pri príležitosti 905. výročia od I. písomnej zmienky o obci
Pozvánka 905.výročie prvej písomnej zmienky o obci Slovenské Pravno
Akcie -leto 2018 v obci Slovenské Pravno

Obnova budovy materskej školy

  Názov projektu:           Obnova budovy materskej školy Cieľ projektu :...