Obchodná verejná súťaž

OBEC SLOVENSKÉ PRAVNO

VYHLASUJE

Obchodnú verejnú súťaž v zmysle §9 ods.2 písm.b) zákona č.138/1991 Zb o Majetku obci v znení neskorších predpisov a súčasne oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže podľa §281 až §288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na podávanie najvhodnejšieho návrhu na predaj majetku obce.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v prílohe.

Stránky