Úradná tabuľa
Verejná vyhláška - kanalizácia
Pozvánka na XXXVII. zasadnutie OZ
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Slovenskom Pravne
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – parc. č. E-KN 313/9, E-KN 317/36 a C-KN 76/1 v k. ú. Turč. Teplice
Vyhlásenie výberového konania
Zápisnica z XXXVI. zasadnutia OZ 30. 08. 2018
Výzva - vizualizácia oddychovej zóny
Výzva-prístavba požiarnej zbrojnice
Zverejnenie elektronickej adresy
Oznamy
Podporte našu MŠ
Fotografie 905. výročie obce
Plagát pri príležitosti 905. výročia od I. písomnej zmienky o obci
Pozvánka 905.výročie prvej písomnej zmienky o obci Slovenské Pravno
Akcie -leto 2018 v obci Slovenské Pravno

Obnova budovy materskej školy

  Názov projektu:           Obnova budovy materskej školy Cieľ projektu :...