Úradná tabuľa
Výzva na predkladanie cenovej ponuky Vodo-inštalačné práce MŠ tu
Zápisnica z XXIX.Zasadnutia OZ z 19. 10. 2017
Výzva
Výzva na pozíciu správcu strelnice
Pozvánka na XXIX. zasadnutie OZ
Projekt obnovy budovy materskej školy spolufinancovaný Európskou úniou
Zápisnica z XXVIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva z 12.09.2017
Pozvánka na XXVIII. zasadnutie OZ
archívne dokumenty do 25.8.2017
Na stránke s pracuje
Oznamy
Žiadosť o stanovisko SAD ZA
Oznamy
Udalosti 1
2017