Úradná tabuľa
Zápisnica z XXXIII.zas. OZ zo dňa 28. 03. 2018
Pozvánka na XXXIII. zasadnutie OZ 26. 03. 2018 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ Slovenské Pravno
Zápisnica z XXXII. zas. OZ
Návrh VZN č.122018
Pozvánka na XXXII. OZ dňa 26.02.2018
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich na parc. č. C-KN 423/1, C-KN 20, C-KN 33 v k. ú. Turčianske Teplice-Diviaky a parc.č. E-KN 307/1, C-KN 1238/2, C-KN 396/3 v k. ú. Turčianske Teplice
Zápisnica z XXXI.zas. OZ
Schválený rozpočet obce Slovenské Pravno na roky 2018 -2020
Zápisnica z XXX.zas. OZ z 30. 11. 2017
Návrh rozpočtu obce Slovenské Pravno na roky 2018-2020
Oznamy
Oslobodenie Obce Slovenské Pravno
Strelecká súťaž o putovný pohár Obce Slovenské Pravno
ROEP - upozornenie na uplynutie reklamačnej lehoty
Obec letecký pohľad
Karneval 18.02.2018

Obnova budovy materskej školy

  Názov projektu:           Obnova budovy materskej školy Cieľ projektu :...