Voľba hlavného kontrolóra obce

 

Uznesenie č. 21/2015:

 

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenské Pravno prerokovalo návrh vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra Obce Slovenské Pravno a určenie úväzku

                                                           vyhlasuje

Stránky