Oznámenie

Oznámenie o nahlásení všetkých zmien týkajúcich sa DzN, KO a daň za psa, ktoré nastali v roku 2015 v termíne do 31. 01. 2016

Stránky