Úradná tabuľa
Návrh rozpočtu po položkách na rok 2019
Návrh rozpočtu obce Slovenské Pravno na roky 2019, 2020, 2021
Kandidáti na poslancov do OZ na roky 2018-2022
Verejná vyhláška - Realizácia optických sietí MC-1 Malý Čepčín, obce Brieštie, Rudno, Jasenovo
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín-parc. č. C-KN 448 v k. ú. Slovenské Pravno
Zápisnica z XXXVII. zas. OZ 11. 10. 2018
Komunitný plán obce Slovenské Pravno
Verejná vyhláška - kanalizácia
Pozvánka na XXXVII. zasadnutie OZ
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
Oznamy
Podporte našu MŠ
Fotografie 905. výročie obce
Plagát pri príležitosti 905. výročia od I. písomnej zmienky o obci
Pozvánka 905.výročie prvej písomnej zmienky o obci Slovenské Pravno
Akcie -leto 2018 v obci Slovenské Pravno

Obnova budovy materskej školy

  Názov projektu:           Obnova budovy materskej školy Cieľ projektu :...