Úradná tabuľa
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich na parc. č. C-KN 423/1, C-KN 20, C-KN 33 v k. ú. Turčianske Teplice-Diviaky a parc.č. E-KN 307/1, C-KN 1238/2, C-KN 396/3 v k. ú. Turčianske Teplice
Zápisnica z XXXI.zas. OZ
Schválený rozpočet obce Slovenské Pravno na roky 2018 -2020
Zápisnica z XXX.zas. OZ z 30. 11. 2017
Návrh rozpočtu obce Slovenské Pravno na roky 2018-2020
Návrh rozpočtu obce Slovenské Pravno na roky 2018
Výzva na predkladanie cenovej ponuky Vodo-inštalačné práce MŠ tu
Zápisnica z XXIX.Zasadnutia OZ z 19. 10. 2017
Výzva
Výzva na pozíciu správcu strelnice
Oznamy
Rozvrh vývozu odpadu na rok 2018
Vianočné prianie
Vianočné trhy - pozvánka
Žiadosť o stanovisko SAD ZA
Oznamy