Zápisnica z XVI. zasadnutia OZ v Slovenskom Pravne konaného dňa 26.5.2016

Zápisnica z XV. zasadnutia OZ v Slovenskom Pravne konaného dňa 28.4.2016

Zápisnica z XIV. zasadnutia OZ v Slovenskom Pravne konaného dňa 31.3.2016

Zápisnica z XIII. zasadnutia OZ v Slovenskom Pravne konaného dňa 25.2.2016

Zápisnica z XII. zasadnutia OZ v Slovenskom Pravne konaného dňa 28.1.2016

Zápisnica z XI. zasadnutia OZ v Slovenskom Pravne konaného dňa 16.12.2015

Zápisnica z X. zasadnutia OZ v Slovenskom Pravne konaného dňa 30.11.2015

Zápisnica z IX. zasadnutia OZ v Slovenskom Pravne konaného dňa 26.10.2015

Zápisnica z VIII. zasadnutia OZ v Slovenskom Pravne konaného dňa 30.9.2015

Zápisnica z VII. zasadnutia OZ v Slovenskom Pravne konaného dňa 20.8.2015

Zápisnica z VI. zasadnutia OZ v Slovenskom Pravne konaného dňa 15.6.2015

Zápisnica z V. zasadnutia OZ v Slovenskom Pravne konaného dňa 19.5.2015

Zápisnica z IV. zasadnutia OZ v Slovenskom Pravne konaného dňa 31.3.2015

Zápisnica z III. zasadnutia OZ v Slovenskom Pravne konaného dňa 24.2.2015

Zápisnica z II. zasadnutia OZ v Slovenskom Pravne konaného dňa 26.1.2015

Zápisnica z I. ustanovujúceho rokovania OZ v Slovenskom Pravne konaného dňa 2.1.2015