Úradná tabuľa
Výzva na aktualizáciu požiadaviek akcionárov Turvod
Návrh VZN č. 17/2018 o organizácii miestneho referenda
Návrh VZN č. 16/2018 ktorým sa upravuje čistenie a údržba verejných priestranstiev, ochrana verejného poriadku a životného prostredia na území obce
Návrh VZN č. 15/2018 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
Návrh VZN č. 9/2018 o podmienkach poskytovania dotácii z rozpočtu obce
Zápisnica z XXXIII.zas. OZ zo dňa 28. 03. 2018
Pozvánka na XXXIII. zasadnutie OZ 26. 03. 2018 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ Slovenské Pravno
Zápisnica z XXXII. zas. OZ
Návrh VZN č.122018
Pozvánka na XXXII. OZ dňa 26.02.2018
Oznamy
Stavanie maja
Stavanie mája Slovenské Pravno
Oslobodenie Obce Slovenské Pravno
Strelecká súťaž o putovný pohár Obce Slovenské Pravno
ROEP - upozornenie na uplynutie reklamačnej lehoty

Obnova budovy materskej školy

  Názov projektu:           Obnova budovy materskej školy Cieľ projektu :...