Úradná tabuľa
Pozvánka na XXIX. zasadnutie OZ
Projekt obnovy budovy materskej školy spolufinancovaný Európskou úniou
Zápisnica z XXVIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva z 12.09.2017
Pozvánka na XXVIII. zasadnutie OZ
archívne dokumenty do 25.8.2017
Na stránke s pracuje
Oznamy
Žiadosť o stanovisko SAD ZA
Oznamy
Udalosti 1
2017