Úradná tabuľa
OZNAM
Čerpanie rozpočtu OU za rok 2018
Čerpanie rozpočtu ZŠ za rok 2018
Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2019
Obchodná verejná súťaž
Zámer predať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Janka Maršalová
Zápisnica z I. zasadnutia OZ, dňa 17. 01. 2019
OZNAM
Verejná vyhláška - Platan Zvolen
Pozvánka na I. zas. OZ dňa 17. 01. 2019
Oznamy
Pozvanka
Fotografie 905. výročie obce
Plagát pri príležitosti 905. výročia od I. písomnej zmienky o obci
Pozvánka 905.výročie prvej písomnej zmienky o obci Slovenské Pravno
Akcie -leto 2018 v obci Slovenské Pravno
Späť

Obnova budovy materskej školy

 

Názov projektu:           Obnova budovy materskej školy

Cieľ projektu:              Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Popis projektu:            Projekt rieši výmenu okien, vstupných dverí, zateplenie obvodového a strešného plášťa. Jestvujúce kúrenie bude nahradené

novým na báze tepelného čerpadla, ktoré prispeje k výraznej úspore energií. Súčasťou projektu je  výmena svietidiel.

Riadiaci orgán:            Ministerstvo životného prostredia

Fond:                           Európsky fond regionálneho rozvoja

Druh projektu:             Dopytovo orientovaný

Termín realizácie:        26.4.2017 – 31.01.2018

Výška NFP:                  311 144,24 EUR

 

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

www.op-kzp.sk