Zoznam došlých faktúr Obec Slovenské Pravno  2018
Číslo faktúry Dodávateľ     Variabilný symbol Obnos dokladu  Predmet fakturácie  Dátum vystavenia   Dátum splatnosti  Dátum úhrady
               
               
               
               
               
               
               
OU 18070 Mesto Turčianske Teplice 5110800043 1542,50 € služby SOU T.Teplice za I.Q/18 26.04.2018 10.05.2018 11.05.2018
OU 18069 DOXX-Stravné lístky Žilina 3018920073 625,60 € stravné lístky 09.05.2018 23.05.2018 11.05.2018
OU 18068 MERKUR SLOVAKIA Liptovský Mikuláš 510170408 546,36 € oprava traktorovej kosačky 30.04.2018 07.05.2018 10.05.2018
OU 18067 Slovak Telekom Bratislava 8208027875 29,24 € popl. za telef.sl. 4/18 01.05.2018 18.05.2018 10.05.2018
OU 18066 Mária Kupčuláková Hruštín 22018 800,00 € zhotovenie mužských krojových nohavíc-FS Sokolík 13.04.2018 13.05.2018 04.05.2018
OU 18065 Technické služby Turčianske Teplice 20180751 573,52 € vývoz KO 4/18 27.04.2018 11.05.2018 04.05.2018
OU 18064 CBS Kynceľová 18040148 630,00 € prezentácia v cyklomape 13.04.2018 04.05.2018 23.04.2018
OU 18063 TURVOD Martin  3211800883 147,30 € likvidácia odpad.vôd 10.04.2018 24.04.2018 23.04.2018
OU 18062 Technické služby Turčianske Teplice 20180659 110,65 € vývoz VKK 12.04.2018 26.04.2018 23.04.2018
OU 18061 Technické služby Turčianske Teplice 20180651 158,94 € vývoz VKK 11.04.2018 25.04.2018 23.04.2018
OU 18060 Slovak Telekom Bratislava 8207032364 58,46 € popl. za mobil. sl. 3/18 07.04.2018 21.04.2018 12.04.2018
OU 18059 SPP Prievidza 7298959303 75,00 € plyn MKS 4/18 01.04.2018 15.04.2018 12.04.2018
OU 18058 SPP Bratislava 7298959304 72,00 € plyn PO 4/18 01.04.2018 15.04.2018 12.04.2018
OU 18057 Autoservis Požeský Turčianske Teplice 20180118 158,35 € oprava Škoda Felícia 04.04.2018 18.04.2018 12.04.2018
OU 18056 Martin Fuzák Slovenské Pravno 20180004 199,40 € výmena plast. okna na zdrav.stredisku 28.03.2018 11.04.2018 29.03.2018
OU 18055 Slovak Telekom Bratislava 8206027764 29,00 € popl.za telef. sl. 3/18 31.03.2018 14.04.2018 10.04.2018
OU 18054 DOXX-Stravné lístky Žilina 3018915078 486,20 € stravné lístky 4/18 06.04.2018 20.04.2018 10.04.2018
OU 18053  Technické služby Turčianske Teplice 20180539 562,15 € vývoz KO 3/18 28.03.2018 11.04.2018 10.04.2018
OU 18052 MADE Banská Bystrica 20180982 50,00 € systémová podpora URBIS II.Q/18 03.04.2018 17.04.2018 05.04.2018
OU 18051 MAGNUS COMPANY Prievidza 2018040 71,93 € náplne do tlačirní 26.03.2018 09.04.2018 05.04.2018
OU 18050 Slovgram Bratislava 1807395 38,50 € odmeny výkonným umelcom za verejný rozhlas 26.03.2018 09.04.2018 05.04.2018
OU 18049 Ing. Vratislab Bargár Turčianske Teplice 20180020 200,00 € služby BOZP I.Q/18 31.03.2018 14.04.2018 05.04.2018
OU 18048 TURVOD Martin 3211800598 211,75 € likvidácia odpad. vôd 28.02.2018 14.03.2018 19.03.2018
OU 18047 AGRA Martin 18010311 288,85 € kĺbový hriadeľ na fekál 06.03.2018 20.03.2018 06.03.2018
OU 18046 Slovak Telekom Bratislava 1010565403 57,41 € popl. za mobil.sl. 2/18 07.03.2018 21.03.2018 14.03.2018
OU 18045 DOXX-Stravné lístky Žilina 3018911404 462,40 € stravné lístky 3/18 08.03.2018 22.03.2018 14.03.2018
OU 18044 Econ JP Margecany 2018001 2.400,00 € realizácia verejného obstarávania MKS Slovenské Pravno 12.02.2018 26.02.2018 09.03.2018
OU 18043 SPP Bratislava 7328693868  75,00 € plyn MKS 3/18 01.03.2018 15.03.2018 08.03.2018
OU 18042 SPP Bratislava 7328693869 72,00 € plyn PO 3/18 01.03.2018 15.03.2018 08.03.2018
OU 18041 Technické služby Turčianske Teplice 20180318 569,72 € vývoz KO 2/18 28.02.2018 14.03.2018 08.03.2018
OU 18040 Slovak Telekom Bratislava 8204042579 29,24 € popl. za telef. sl. 2/18 28.02.2018 14.03.2018 08.03.2018
OU 18039 Marián Goraus Valča 18024 49,00 € čistenie upchatej kanalizácie v priestorch zdravotného strediska 20.02.2018 06.03.2018 02.03.2018
OU 18038 MAPA Slovakia Digital Bratislava 180108 48,00 € výrez ortofotomapy obce 20.02.2018 06.03.2018 02.03.2018
OU 18037 SOZA Bratislava 2181105016 12,00 € hudba reprodukovaná zariadením v priestoroch OcU 22.02.2018 08.03.2018 02.03.2018
OU 18036 SOZA Bratislava 2181105017 14,28 € hudba reprodukovaná obecným rozhlasom 22.02.2018 08.03.2018 02.03.2018
OU 18035 COMBIN Banská Štiavnica 2018030 1.521,77 € stavebné práce MŠ -potrubie oproti VV 22.02.2018 08.03.2018 08.03.2018
OU 18034 StVS-servising Banská Bystrica 401718 576,00 € výkon stavebného dozoru 2/18 26.02.2018 12.03.2018 08.03.2018
OU 18033 Ing.arch.Ján Tvrdoň Bratislava 010218 10.773,00 € realizačný projekt MŠ 15.02.2018 01.03.2018 09.03.2018
OU 18032 COMBIN Banská Štiavnica 2018013 540,00 € refakturácia služieb - projekt statického zabezpečenia pilierov na MŠ 12.02.2018 26.02.2018 08.03.2018
OU 18031 COMBIN Banská Štiavnica 2018029 340,67 € stavebné práce MŠ 20.02.2018 06.03.2018 08.03.2018
OU 18030 COMBIN Banská Štiavnica 2018025 461,14 € stavebné práce MŠ 19.02.2018 05.03.2018 08.03.2018
OU 18029 COMBIN Banská Štiavnica 2018024 698,64 € stavebné práce MŠ - doplnenie bleskozvodu 19.02.2018 05.03.2018 08.03.2018
OU 18028 COMBIN Banská Štiavnica 2018023 8,990,57 € stavebné práce MŠ - statické zabezpečenie nosných stĺpov 19.02.2018 05.03.2018 23.03.2018
OU 18027 COMBIN Banská Štiavnica 2018022 477,07 € stavebné práce MŠ - zapojenie zásobníkov TUV na ÚK 19.02.2018 05.03.2018 08.03.2018
OU 18026 COMBIN Banská Štiavnica 2018021 1.864,10 € stavebné práce MŠ - zapojenie zásobníka TUV na rozvod vody 19.02.2018 05.03.2018 08.03.2018
OU 18025 Ján Piecka-DROTOV Mošovce 20180004 714,00 € úprava núdzového schodiska MŠ 06.02.2018 20.02.2018 22.02.2018
OU 18024 Autoservis Požeský Turčianske Teplice 20180050 107,59 € oprava Škoda Octavia 15.02.2018 01.03.2018 20.02.2018
OU 18023 TURVOD Martin 3211800277 174,92 € likv. odpad. vôd 31.01.2018 14.02.2018 20.02.2018
OU 18022 Slovak Telekom Bratislava 8203065873 56,75 € popl. za mobil.sl. 2/18 07.02.2018 21.02.2018 20.02.2018
OU 18021 Technické služby Turčianske Teplice 20180233 62,82 € vývoz VKK 06.02.2018 20.02.2018 20.02.2018
OU 18020 COMBIN Banská Štiavnica 2018016 114.464,65 € stavebné práce 31.01.2018 14.02.2018 03.05.2018
OU 18019 COMBIN Banská Štiavnica 2018027 63.140,64 € stavebné  práce MŠ 20.02.2018 06.03.2018 03.05.2018
OU 18018 Tomáš Ševčík Slovenské Pravno 20180008 108,84 € ND na traktor 07.02.2018 21.02.2018 13.02.2018
OU 18017 Slovak Telekom Bratislava 8202072011 29,00 € popl. za telef. sl. 1/18 31.01.2018 14.02.2018 13.02.2018
OU 18016 DOXX-Stravné lístky Žilina 3018907329 377,40 € stravné lístky 2/18 08.02.2018 22.02.2018 13.02.2018
OU 18015 StVS-servising Banská Bystrica 400918 432,00 € výkon stav.dozoru v MŠ 1/18 31.01.2018 14.02.2018 20.02.2018
OU 18014 CSB Banská Bystrica 050118 816,00 € doplnenie bezdrôt. obec. rozhlasu 31.01.2018 14.02.2018 05.02.2018
OU 18013 Ján Myslovič-Tempoplyn Turčianske Teplice 20158007 116,40 € revízia plyn. kotla PZ 26.01.2018 02.02.2018 05.02.2018
OU 18012 Ematech Radošiná 101180072 761,98 € filtre a olej na traktor 19.01.2018 02.02.2018 05.02.2018
OU 18011 SPP Bratislava 7298917286 72,00 € plyn PO 2/18 01.02.2018 15.02.2018 05.02.2018
OU 18010 SPP Bratislava 7298917285 75,00 € plyn MKS 2/18  01.02.2018 15.02.2018 05.02.2018
OU 18009 Technické služby Turčianske Teplice 20180042 803,59 € vývoz KO 1/18 31.01.2018 14.02.2018 05.02.2018
OU 18008 Technické služby Turčianske Teplice 20180042 96,07 € vývoz VKK 11.01.2018 25.01.2018 05.02.2018
OU 18007 ZE-TEC Slovenské Pravno 20180009 202,64 € led reflektory na ihrisko 30.01.2018 13.02.2018 05.02.2018
OU 18006 SSE Žilina 1300030966 51,60 € výmena elektromeru st.PZ 17.01.2018 31.01.2018 05.02.2018
OU 18005 MAGNUS COMPANY Prievidza 2018004 142,92 € náplne do tlačiarní 11.01.2018 25.01.2018 15.01.2018

OU 18004

Sloval Telekom Bratislava 8201102821 58,99 € popl. za mobil. sl. 1/18 07.01.2018 21.01.2018 15.01.2018
OU 18003 SPP Bratislava 7106232053 75,00 € plyn MKS 1/18 05.01.2018 19.01.2018 10.01.2018
OU 18002 SPP Bratislava 7106232054 72,00 € plyn PO 1/18 05.01.2018 19.01.2018 10.01.2018
OU 18001 DOXX-Stravné lístky Žilina 3018901880 598,40 € stravné lístky1/18 08.01.2018 22.01.2018 10.01.2018
Zoznam došlých zálohových faktúr Obec Slovenské Pravno  2018
Číslo faktúry Dodávateľ     Variabilný symbol Obnos dokladu  Predmet fakturácie  Dátum vystavenia   Dátum splatnosti  Dátum úhrady
ZAL 18001 Gigaprint Trenčín 2179197 21,69 € náplne do tlačiarní MŠ 01.03.2018 15.03.2018 28.02.2018
Zoznam dobropisov 2018 Obec Slovenské Pravno
Číslo faktúry Dodávateľ     Variabilný symbol Obnos dokladu  Predmet fakturácie  Dátum vystavenia   Dátum splatnosti  Dátum úhrady
D 18002 SSE Žilina 6216709221 129,44 € prepl. EE MŠ 05.02.2018 19.02.2018 16.02.2018
D 18001 COMBIN Banská Štiavnica 2018015 29.527,24 € stavebné práce 31.01.2018 14.02.2018  
Zoznam došlých faktúr 2018 MŠ
Číslo faktúry Dodávateľ     Variabilný symbol Obnos dokladu  Predmet fakturácie  Dátum vystavenia   Dátum splatnosti  Dátum úhrady
MŠ 18013 Slovak Telekom Bratislava 8205921256 20,58 € telef. popl. MŠ 3/18 18.04.2018 02.05.2018 13.04.2018
MŠ 18012 Obec Slovenbské Pravno 062018 222,53 € prísp. na stravu zam. MŠ 3/18 31.03.2018 17.04.2018 05.04.2018
MŠ 18011 SSE Žilina 6216709222 538,24 € nedopl. EE MŠ 07.03.2018 21.03.2018 19.03.2018
MŠ 18010 SSE Žilina 6216709900 201,00 € EE MŠ 3/18 01.03.2018 15.03.2018 13.03.2018
MŠ 18009 Gigaprint Trenčín 2179197 21,69 € náplne do tlačirní 01.03.2018 15.03.2018  
MŠ 18008 SSE Žilina 6216709900 201,00 € EE MŠ 2/18 01.02.2018 15.02.2018 13.02.2018
MŠ 18007 Obec Slovenské Pravno 032018 157,08 € prísp.na stravu zam. MŠ 2/18 28.02.2018 14.03.2018 08.03.2018
MŠ 18006 Slovak Telekom Bratislava 8203937293 20,83 € telef.popl. MŠ 2/18 28.02.2018 14.03.2018 08.03.2018
MŠ 18005 SSE Žilina 6216709900 201,00 € EE MŠ 1/18 01.01.2018 15.01.2018 17.01.2018
MŠ 18004 Slovak Telekom Bratislava 8201966072 21,74 € telef. popl. MŠ 1/18 31.01.2018 14.02.2018 13.02.2018
MŠ 18003 Obec Slovenské Pravno 022018 201,96 € prísp. na stravu zam. 1/18 31.01.2018 14.02.2018 07.02.2018
MŠ 18002 KALIBRA SK Detva 20180084 155,00 € kalibrácia 25.01.2018 08.02.2018 02.02.2018

MŠ     18 001

Peter Miazdra Turčianske Teplice 2018001 7,753,75 € realizácia kábelových rozvodov MŠ 09.01.2018 23.01.2018 12.01.2018
Zoznam došlých faktúr 2018 ŠJ MŠ
Číslo faktúry Dodávateľ     Variabilný symbol Obnos dokladu  Predmet fakturácie  Dátum vystavenia   Dátum splatnosti  Dátum úhrady
ŠJ MŠ 18027 Salim Slovakia Turany 1802206 50,60 € potraviny 22.03.2018 05.04.2018 05.04.2018
ŠJ MŠ 18026 R&M plus Slovenské Pravno 180006 344,63 € potraviny 31.03.2018 14.04.2018 05.04.2018
ŠJ MŠ 18025 LUNYS Poprad 1819000286 4,92 € ovocie a zelenina 21.03.2018 11.04.2018 05.04.2018
ŠJ MŠ 18024 Mäso Ponitrie Turany 10180659 34,06 € mäso a mäsové výrobky 19.03.2018 02.04.2018 29.03.2018
ŠJ MŠ 18023 LUNYS Poprad 1810011807 35,77 € ovocie a zelenina 16.03.2018 30.03.2018 29.03.2018
ŠJ MŠ 18022 Mäso Ponitrie Turany 10180722 22,41 € mäso a mäsové výrobky 26.03.2018 09.04.2018 29.03.2018
ŠJ MŠ 18021 LUNYS Poprad 1810009652 39,22 € ovocie a zelenina 22.03.2018 05.04.2018 14.03.2018
ŠJ MŠ 18020 Mäso Ponitrie Turany 10180598 34,78 € mäso a mäsové výrobky 12.03.2018 26.03.2018 14.03.2018
ŠJ MŠ 18019 SALIM Slovakia Turany 1801734 125,03 € potraviny 06.03.2018 20.03.2018 09.03.2018
ŠJ MŠ 18018 Mäso Ponitrie Turany 10180533 41,58 € mäso a mäsové výrobky 05.03.2018 19.03.2018 09.03.2018
ŠJ MŠ 18017 Tatranská mliekareň Banská Bystrica 3001801826 96,69 € mlieko a mliečne výrobky 26.02.2018 12.03.2018 09.03.2018
ŠJ MŠ 18016 Tatranská mliekareň Banská Bystrica 3001801921 4,80 € mlieko a mliečne výrobky 26.02.2018 12.03.2018 09.03.2018
ŠJ MŠ 18015 R&M plus Slovenské Pravno 180005 197,35 € potraviny 28.02.2018 14.03.2018 09.03.2018
ŠJ MŠ 18014 LUNYS Poprad 1819000034 5,29 € ovocie a zelenina 20.02.2018 06.03.2018 07.03.2018
ŠJ MŠ 18013 Mäso Ponitrie Turany 10180462 43,18 € mäso a mäsové výrobky 26.02.2018 12.03.2018 07.03.3018
ŠJ MŠ 18012 LUNYS Poprad 1810005280 50,32 € ovocie a zelenina 30.01.2018 13.02.2018 23.02.2018
ŠJ MŠ 18011 Mäso Ponitrie Turany 10180340 39,44 € mäso a mäsové výrobky 31.01.2018 14.02.2018 23.02.2018
ŠJ MŠ 18010 R&M plus Slovenské Pravno 180001 379,97 € potraviny 08.01.2018 22.01.2018 07.02.2018

ŠJ MŠ

18009

Mäso Ponitrie Turany 10180278 50,62 € mäso a mäsové výrobky 05.02.2018 19.02.2018 07.02.2018
ŠJ MŠ 18008 LUNYS Poprad 1810003623 47.09 € ovocie a zelenina 22.01.2018 05.02.2018 02.02.2018

ŠJ MŠ

18007

Tatranská mliekareň Banská Bystrica 15003562 37,88 € mäso a mäsové výrobky 15.01.2018 29.01.2018 02.02.2018
ŠJ MŠ 18006 LUNYS Poprad 1810001599 52,61 € zelenina a ovocie 08.01.2018 22.01.2018 24.01.2018
ŠJ MŠ 18005 Mäso Ponitrie Turany 10180147 28,38 € mäso a mäsové výrobky 22.01.2018 05.02.2018 24.01.2018
ŠJ MŠ 18004 Mäso Ponitrie Turany 10180037 55,24 € mäso a mäsové výrobky 08.01.2018 22.01.2018 17.01.2018
MŠ ŠJ  18003 Tatranská mliekareň Banská Bystrica 3001800154 128,16 € mlieko a mliečne výrobky 08.01.2018 22.01.2018 17.01.2018
MŠ ŠJ 18002 Mäso Ponitrie Turany 10180092 40,57 € mäso a mäsové výrobky 15.01.2018 29.01.2018 17.01.2018
MŠ ŠJ 18001 Salim Slovakia Turany 1800183 160,28 € potraviny 15.01.2018 29.01.2018 15.01.2018
Zoznam došlých faktúr 2017
Číslo faktúry Dodávateľ     Variabilný symbol Obnos dokladu  Predmet fakturácie  Dátum vystavenia   Dátum splatnosti  Dátum úhrady
OU 17097 DOXX-stravné lístky Žilina 3017927253 472,60 € stravné lístky 7/17 12.7.2017 26.7.2017 14.7.2017
OU 17098 Slovak Telecom Bratislava 3417550701 56,45 € služby mobilnej siete 6/17 7.7.2017 27.7.2017 20.7.2017
OU 17099 NationalPen 1333703 54,99 € reklamné perá  12.7.2017 26.7.2017 20.7.2017
OU 17100 MT-LINES Martin 1706157 135,78 € preprava folkl. súboru SOKOLÍK 24.6.2017 21.7.2017 20.7.2017
OU 17101 CSB Banská Bystrica 460717 109,20 € doplnenie systému obecného rozhlasu 14.7.2017 28.7.2017 26.7.2017
OU 17102 Poháry BAUER Praha 171359 136,68 € poháre na kynolog. súťaž 3.7.2017 17.7.2017 4.7.2017

OU

17103

LUMA Viničné 2171718 424,36 € PO-hadice a spojky 20.7.2017 3.8.2017 21.7.2017
OU 17104 SPP Bratislava 7328555379 67,00 € MKS-plyn 8/17 1.8.2017 15.8.2017 15.8.2017
OU 17105 SPP Bratislava 7328555380 62,00 € PO-plyn 8/17 1.8.2017 15.8.2017 15.8.2017
OU 17106 Technické služby Turčianske Teplice 20171557 570,76 € vývoz KO 7/2017 26.7.2017 9.8.2017 15.8.2017
OU 17107 Technické služby Turčianske Teplice 20171581 165,85 € vývoz VKK 26.7.2017 9.8.2017 15.8.2017
OU 17108 TURVOD Martin 37323492 7,01 € voda  3.7.2017 17.7.2017 15.8.2017
OU 17109 AGRA Martin 17011143 83,34 € redukcia na traktor 31.7.2017 14.8.2017 15.8.2017
OU 17110

Jozef Hrlík AGROSKLAD

Žabokreky nad Nitrou

20170499 23,18 € ND na traktor 28.7.2017 11.8.2017 31.7.2017
OU 17111 Slovak Telekom Bratislava 3418519486 55,51 € sl.mobilnej siete 7/17 7.8.2017 21.8.2017 16.8.2017
OU 17112 Slovak Telekom Bratislava 5798973183 29,00 € popl.za telekom. sl. 7/17 31.7.2017 14.8.2017 16.8.2017
OU 17113 DOXX Žilina 3017930531 584,80 € strav.lístky 8/17 7.8.2017 21.8.2017 16.8.2017
OU 17114 TURVOD Martin 37323988 26,29 € voda 12.7.2017 26.7.2017 16.8.2017
OU 17115 Združenie obcí HT Turčianske Teplice 2017057 540,38 € uloženie odpadu 4-7/17 7.8.2017 21.8.2017 16.8.2017
OU 17116 TURVOD Martin 3211701998 266,99 € likvidácia odpad.vôd

31.7.2017

25.8.2017 23.8.2017
OU 17117 Autoservis Požeský Turčianske Teplice 20170282 85,72 € oprava Škoda Octavia 25.7.2017 8.8.2017 23.8.2017
OU 17118 Ing. Juraj Kuchárik Horná Štubňa 20170013 120,00 € ochrana les.porastu 17.8.2017 31.8.2017 23.8.2017
OU 17119 Stanislav Staš Zborov 20171588 2245,40 € PO-elektrocentrála,prúdnice,hadice Prac.odev, obuv 24.8.2017 7.9.2017 5.9.2017
OU 17120 DOXX-Stravné lístky Žilina 3017933574 431,80 € stravné lístky 9/17 5.9.2017 19.9.2017 5.9.2017
OU 17121 Technické služby Turčianske Teplice 20171846 842,93 € vývoz KO 8/17 31.8.2017 14.9.2017 5.9.2017
OU 17122 Technické služby Turčianske Teplice 20171843 207,16 € vývoz VKK 31.8.2017 14.9.2017 5.9.2017
OU 17123 KA-VT Žilina 4170318 106,08 € oprava kanc.techniky 23.8.2017 6.9.2017 5.9.2017
OU 17124 SPP Bratislava 7323698358 67,00 € plyn MKS 9/17 1.9.2017 30.9.2017 5.9.2017
OU 17125 SPP Bratislava  7323698359 62,00 € plyn PO 9/17 1.9.2017 30.9.2017 5.9.2017
OU 17126 MAGNUS COMPANy Prievidza 2017089 29,88 € náplň do tlačiarne  23.8.2017 6.9.2017 4.9.2017
OU 17127 LM-FIRESTORE Jasenovo 262017 36,00 € PO-hadice chladenia 30.8.2017 13.9.2017 5.9.2017
OU 17128 Berner Detva 1442316413 75,62 € hygienické potreby 24.8.2017 7.9.2017 25.8.2017
OU 17129 Florian Martin 20171644 472,34 € PO-hadica,prac.odev a obuv 12.9.2017 26.9.2017 8.9.2017
OU 17130 Slovak Telekom Bratislava 2799960875 29,00 € poplatky za telekom.služby 31.8.2017 14.9.2017 12.9.2017
OU 17131 DREVO-STAV Kaľamenová 2017029 150,00 € palivové drevo 8.9.2017 22.9.2017 12.9.2017
OU 17132 MARCCOOP Martin 17025 960,00 € projektová dokumentácia pož. zbrojnice 31.8.2017 14.9.2017 12.9.2017
OU 17133 Gemini Group Bratislava 11412017 378,00 € vypracovanie Žiadosti o NFP -rekonštr.pož.zbrojnice 5.9.2017 19.9.2017 12.9.2017
OU 17134 Ing.Jozef Adamkovič,Topoľčany 2017241 680,00 € audit účt.závierky za rok 2016 20.9.2017 4.10.2017 20.9.2017
OU 17135 TURVOD Martin 3211702362 119,69 € likvidácia odpad.vôd 31.8.2017 14.9.2017 21.9.2017
OU 17136 Slovak Telecom Bratislava 3419483706 57,74 € sl. mobilnej siete 8/17 14.9.2017 28.9.2017 3.10.2017
OU 17137 Technické služby Turčianske Teplice 20172073 280,01 € vývoz VKK 21.9.2017 6.10.2017 29.9.2017
OU 17138 SPP Bratislava 7298833206 67.00 € plyn MKS 10/17 1.10.2017 15.10.2017 3.10.2017
OU 17139 SPP Bratislava 7298833207 62,00 € plyn PO 10/17 1.10.2017 15.10.2017 3.10.2017
OU 17140 Technické služby Turčianske Teplice 20172104 563,18 € vývoz KO 9/17 27.9.2017 11.10.2017 3.10.2017
OU 17141 Technické služby Turčianske Teplice 20172105 604,26 € uloženie KO III.Q/17 27.9.2017 11.10.2017 3.10.2017
OU 17142 MADE Banská Bystrica 20173001 50,00 € systémová podpora URBIS IV.Q/17 2.10.2017 16.10.2017 3.10.2017
OU 17143 DOXX-Stravné lístky Žilina 3017937879 523,60 € str. lístky 10/17 3.10.2017 17.10.2017 6.10.2017
OU 17144

Ing.Vratislav Bargár 

Turčianske Teplice

20170061 200,00 € služby BOZP,PO a PZS III.Q/17 30.9.2017 14.10.2017 6.10.2017
OU 17145 Slovak Telekom Bratislava 4101001911 29,00 € poplatky za telekom.služby 9/17 30.9.2017 18.10.2017

12.10.2017

OU 17146 A.Lozovský BRIZ Liptovský Hrádok 1406102017 525,00 € stolový kalendár "TURIEC 2018" 6.10.2017 20.10.2017 12.10.2017
OU 17147 NAC systems Vrútky 2017000105 58,68 € konfigurácia internetového a sieťového prepojenia 29.9.2017 13.10.2017 12.10.2017
OU 17148 Slovak Telekom Bratislava 8101950790 58,91 € poplatky za telek.služby 9/11 7.10.2017 23.10.2017 18.10.2017
OU 17149 TURVOD  Martin 3211702648 156,50 € likvidácia odpad.vôd 30.9.2017 14.10.2017 18.10.2017
OU 17150 Mesto Turčianske Teplice 5113700030 7.820,00 € služby za rok 2017 18.10.2017 1.11.2017 18.10.2017
MŠ 17042 Slovak Telekom Bratislava 2797896477 20,58 € poplatky za telek. služby 6/17 30.6.2017 14.7.2017 13.7.2017
MŠ 17043 Stredoslovenská energetika Žilina 6216709214 107,61 € nedoplatok EE 6/17 6.7.2017 20.7.2017 19.7.2017
MŠ 17044 Slovak Telekom Bratislava 9798881934 20,98 € popl. za telek. služby 7/17  31.7.2017 18.8.2017 11.8.2017
MŠ 17045 Obec Slovenské Pravno 142017 153,34 € strava zam. 7/17 31.7.2017 21.8.2017 15.8.2017
MŠ 17046 Stredoslovenská energetika Žilina 6216709900 242,00 € záloha EE 7/17 1.7.2017 15.7.2017 14.7.2017
MŠ 17047 ŠEVT Banská Bystrica 2172205803 23,27 € tlačivá 18.7.2017 1.8.2017 11.8.2017
MŠ 14048 Slovak Telekom Bratislava 2799868300 20,58 € popl. za telek. služby 8/17 31.8.2017 18.9.2017 7.9.2017
MŠ 17049 Stredoslovenská energetika Žilina 6216709900 242,00 € záloha EE 8/17 1.8.2017 15.8.2017 14.8.2017
MŠ 17050 M.Kršková-Prefabetón Turč.Teplice-Diviaky 229917 462,96 € betón+doprava 13.9.2017 20.9.2017 21.9.2017
MŠ 17051 Stredoslovenská energetika Žilina 6216709900 242,00 € záloha EE 9/17 1.9.2017 15.9.2017 14.9.2017
MŠ 17052 Obec Slovenské Pravno 172017 200,09 € strava zam. 9/17 2.10.2017 14.10.2017 6.10.2017
MŠ 17053  Slovak Telekom Bratislava 1100902564 20,58 € popl. za telek. služby 9/17 30.9.2017 18.10.2017 11.10.2017
MŠ 17054 NAC systems Vrútky 2017000106 66,72 € konfigurácia internetu 29.9.2017 13.10.2017 11.10.2017
MŠ 17055 Ing. Ján Dodok Abramová 282017 234,97 € rezivo-smrek 10.10.2017 24.10.2017 16.10.2017
MŠ 17056  Verejná informačná služba Liptovský Mikuláš 171795 106,80 € ŠJ MŠ-licenčná zmluva 3.10.2017 17.10.2017 20.10.2017

ŠJ MŠ 17084

Mäso Ponitrie Turany 10172148 51,56 € mäso a mäsové výrobky 10.7.2017 24.7.2017 13.7.2017
ŠJ MŠ 17085 Ovozel Gastro Valča 170308 87,53 € ovocie a zelenina 10.7.2017 24.7.2017 13.7.2017
ŠJ MŠ 17086 Ovozel Gastro Valča 170314 26,58 € ovocie a zelenina 17.7.2017 31.7.2017 19.7.2017
ŠJ MŠ 17087 Mäso Ponitrie Turany 10172218 57,36 € mäso a mäsové výrobky 17.7.2017 31.7.2017 19.7.2017
ŠJ MŠ 17088 R & M plus Slovenské Pravno 170018 165,60 € potraviny 31.7.2017 14.8.2017 15.8.2017
ŠJ MŠ 17089 Mäso Ponitrie Turany 10172701 55,06 € mäso a mäsové výrobky 4.9.2017 18.9.2017 11.9.2017
ŠJ MŠ 17090 Ovozel Gastro Valča 170343 62,50 € ovocie a zelenina 5.9.2017 19.9.2017 11.9.2017
ŠJ MŠ 17091 Mäso Ponitie Turany 10172851 67,90 € mäso a mäsové výrobky 18.9.2017 2.10.2017 21.9.2017
ŠJ MŠ 17092 Ovozel Gastro Valča  170359 40,27 € ovocie a zelenina 18.9.2017 25.9.2017 21.9.2017
ŠJ MŠ 17093 Tatranská mliekareň Banská Bystrica 3001706981 4,81 € mlieko a mliečne výrobky 4.9.2017 25.9.2017 21.9.2017
ŠJ MŠ 17094 Tatranská mliekareň Banská Bystrica 3001706820 101,44 € mlieko a mliečne výrobky 4.9.2017 2.10.2017 21.9.2017
ŠJ MŠ 17095 Mäso Ponitrie Turany 10172777 36,34 € mäso a mäsové výrobky 11.9.2017 25.9.2017 21.9.2017
ŠJ MŠ 17096 Ovozel Gastro Valča 170382 20,94 € ovocie a zelenina 25.9.2017 9.10.2017 29.9.2017
ŠJ MŠ 17097 Mäso Ponitrie Turany 10172947 44,32 € mäso a mäsové výrobky 25.9.2017 9.10.2017 29.9.2017
ŠJ MŠ 17098 Tatranská mliekareň Banská Bystrica 3001707373 40,68 € mlieko a mliečne výrobky 18.9.2017 2.10.2017 6.10.2017
ŠJ MŠ 17099

Tatranská mliekareň

Banská Bystrica

3001707226 30,90 € mlieko a mliečne výrobky 18.9.2017 12.10.2017 6.10.2017
ŠJ MŠ 17100 Mäso Ponitrie Turany 10173016 18,37 € mäso a mäsové výrobky 2.10.2017 16.10.2017 6.10.2017
ŠJ MŠ 17101 Lunys Poprad 1719001110 4,90 € ovocie a zelenina 29.9.2017 13.10.2017 6.10.2017

ŠJ MŠ 

17102

R&M plus Slovenské Pravno 170020 93,42 € potraviny 30.9.2017 14.10.2017 6.10.2017
ŠJ MŠ 17103 R&M plus Slovenské Pravno 170021 401,84 € potraviny 30.9.2017 14.10.2017 6.10.2017
ŠJ MŠ 17104 Salim Turany 178414 156,00 € potraviny 3.10.2017 17.10.2017 9.10.2017
ŠJ MŠ 17105 Mäso Ponitrie Turany 10173107 31,82 € mäso a mäsové výrobky 9.10.2017 23.10.2017 11.10.2017
ŠJ MŠ 17106 Ovozel Gastro Valča 170412 47,93 € ovocie a zelenina 9.10.2017 23.10.2017 11.10.2017
ŠJ MŠ 17107

Tatranská mliekareň

Banská Bystrica

3001707927 86,34 € mlieko a mliečne výrobky 9.10.2017 1.11.2017 20.10.2017
ŠJ MŠ 17108

Tatranská mliekareň

Banská Bystrica

3001708085 11,59 € mlieko a mliečne výrobky 9.10.2017 25.10.2017 20.10.2017
ŠJ MŠ 17109 Ovozel Gastro Valča 170430 17,63 € ovocie a zelenina 17.10.2017 31.10.2017 20.10.2017
ŠJ MŠ 17110 Mäso Ponitrie Turany 10173186 41,91 € mäso a mäsové výrobky 16.10.2017 30.10.2017 20.10.2017
ŠJ MŠ 17111 Lunys Poprad 1719001433 8,16 € ovocie a zelenina 25.10.2017 8.11.2017 2.11.2017
ŠJ MŠ 17112 Mäso Ponitrie Turany 10173273 45,50 € mäso a mäsové výrobky 23.10.2017 6.11.2017 2.11.2017
ŠJ MŠ 17113 Mäso Ponitrie Turany 10173410 41,06 € mäso a mäsové výrobky 6.11.2017 20.11.2017 10.11.2017
ŠJ MŠ 17114 Lunys Poprad 1710044411 36,00 €  ovocie a zelenina 25.10.2017 16.112017 10.11.2017

ŠJ MŠ

17115

Tatranská mliekareň Banská Bystrica 3001708683 39,12 € mlieko a mliečne výrobky 23.10.2017 6.11.2017 10.11.2017
ŠJ MŠ 17116

Tatranská mliekareň Banská Bystrica

3001708787 4,80 € mlieko a mliečne výrobky 23.10.2017 16.11.2017 10.11.2017
ŠJ MŠ 17117 R&M plus Slovenské Pravno 170026 246,89 € potraviny 30.10.2017 13.11.2017 10.11.2017
ŠJ MŠ 17118 Lunys Poprad 1710046425 39,55 € ovocie a zelenina 13.11.2017 27.11.2017 21.11.2017

ŠJ MŠ 17119

Lunys Poprad 1710045469 22,79 € ovocie a zelenina 20.11.2017 22.11.2017 21.11.2017
ŠJ MŠ 17120 Mäso Ponitrie Turany 10173494 30,17 € mäso a mäsové výrobky 13.11.2017 27.11.2017 21.11.2017

ŠJ MŠ 17121

Salim Slovakia 179659 158,17 € potraviny 14.11.2017 28.11.2017 27.11.2017
ŠJ MŠ 17122 Tatranská mliekareň Banská Bystrica 3001709365 49,58 € mlieko a mliečne výrobky 13.11.2017 27.11.2017 29.11.2017

ŠJ MŠ  17123

Tatranská mliekareň Banská Bystrica 3001709476 13,08 € mlieko a mliečne výrobky 13.11.2017 5.12.2017 29.11.2017

ŠJ MŠ 17124

Mäso Ponitrie Turany 10173644 42,45 € mäso a mäsové výrobky 27.11.2017 11.12.2017 29.11.2017
ŠJ MŠ 17125 Lunys Poprad 1710048844 29,98 € ovocie a zelenina 30.11.2017 14.12.2017 12.12.2017
ŠJ MŠ 17126 Mäso Ponitrie Turany 10173729 40,58 € mäso a mäsové výrobky 4.12.2017 18.12.2017 12.12.2017
ŠJ MŠ 17127 Lunys Poprad 1719001600 3,96 € ovocie a zelenina 8.11.2017 22.11.2017 12.12.2017
ŠJ MŠ 17128 R&M plus Slovenské Pravno 170031 372,91 € potraviny 30.11.2017 14.12.2017 12.12.2017
ŠJ MŠ 17129 Lunys Poprad 1710050582 26,28 € ovocie a zelenina 8.12.2017 25.12.2017 20.12.2017
ŠJ MŠ 17130 Mäso Ponitrie Turany 10173805 43,26 € mäso a mäsové výrobky 11.12.2017 25.12.2017 20.12.2017
ŠJ MŠ 17131 R&M plus Slovenské Pravno 170034 243,81 € potraviny 26.12.2017 9.1.2018  
MŠ 17057 Technické služby Turčianske Teplice 20172272 208,37 € vývoz VKK 11.10.2017 31.10.2017 23.10.2017
MŠ 17058 Stredoslovenská energetika Žilina 621670990 242,00 € záloha EE 10/17 1.10.2017 15.10.2017 16.10.2017
MŠ 17059 Obec Slovenské Pravno 182017 213,18 € strava zam. 10/17  31.10.2017 19.11.2017 10.11.2017
MŠ 17060 Slovak Telekom Bratislava 1102764511 20,58 € popl. tel.sl. 10/17 31.10.2017 20.11.2017 14.11.2017
MŠ 17061 Stredoslovenská energetika Žilina 6216709900 242,00 € záloha EE 11/17 1.11.2017 15.11.2017 14.11.2017
MŠ 17062 Slovak Telecom Bratislava 4104650400 20,58 € popl. tel.sl. 11/17 30.11.2017 14.12.2017 12.12.2017
MŠ 17063 Obec Slovenské Pravno 212017 203,83 € str. zam. 11/17 30.11.2017 14.12.2017 12.12.2017
MŠ 17064 Stredisloslovenská energetika Žilina 6216709900 242,00 € záloha EE 12/17 1.12.2017 15.12. 2017 14.12.2017
MŠ 17065 DUAL Trade Praha 21707349 19,60 € návleky na obuv 23.11.2017 7.12.2017 23.11.2017
MŠ 17066 Maquita Nitr. Pravno 17120024 629,24 € učebné pomôcky 8.12.2017 22.12.2017 15.12.2017
MŠ 17067 Obec Slovenské Pravno 222017 168,30 € str.zam. 12/17 29.12.2017 12.1.2018 20.12.2017
MŠ 17068 Slovenská pošta Banská Bystrica 1703948635 13,20 € časopisy pre MŠ 8. 12. 2017 22.12.2017 8. 12.2017
MŠ 17069 Piecka Ján DROTOV Mošovce 20170054 3.180,00 € únikové schodisko 28. 12. 2017 11. 1. 2018 29.12.2017
MŠ 17070 Slovak Telekom Bratislava 8200012286 20,58 € popl.tel.sl.12/17 31.12.2017 14.1.2018  
OU 17151 Združenie obcí HT 2017083 368,54 € ulož. odpadu 8,9/17 19.10.2017 02.11.2017 26.10.2017
OU 17152 Ing.Juraj Kuchárik Horná Štubňa 20170015 300,00 € ochrana kultúr náterom Neopomit 23.10.2017 06.11.2017 26.10.2017
OU 17153 Peter Porubský - Telsat Prievidza 17090 195,80 € inštalácia rozvodov + konzoly 20.10.2017 27.10.2017 26.10.2017
OU 17154  M.Zimmerman, Kľačno 17297 316,74 € práce strojom Kubota U 55 19.10.2017 02.11.2017 26.10.2017
OU 17155 Technické služby Turčianske Teplice 20172325 571,51 € vývoz KO 10/17 25.10.2017 08.11.2017 02.11.2017
OU 17156 SPP Bratislava 7323737942 62,00 € plyn PO 11/17 01.11.2017 15.11.2017 07.11.2017
OU 17157 SPP Bratislava 7323737941 67,00 € plyn MKS 11/17 01.11.2017 15.11.2017 07.11.2017
OU 17158 Mesto Turčianske Teplice 5111700058 700,00 € služby SOU-stav.konania 1-9/17 02.11.2017 16.11.2017 07.11.2017

OU 17159

DOXX-Stravné lístky Žilina 3017942958 527,00 € stravné lístky 07.11.2017 21.11.2017 10.11.2017
OU 17160 Slovak Telecom Bratislava 5102866130 30,89 € tel. popl. 10/17 31.10.2017 14.11.2017 10.11.2017
OU 17161  StVS-servising Banská Bystrica 416717 1.152,00 € výkon stavebného dozoru na  MŠ 9/17 14.11.2017 28.11.2017  
OU 17162 COMBIN Banská Štiavnica 2017275 49.333,98 € stavebné práce na MŠ 6.10.2017 5.12.2017  
OU 17163 COMBIN Banská Štiavnica 2017329 49.823,74 € stavebné práce na MŠ 31.10.2017 08.01.2018  
OU 17164 Technické služby Turčianske Teplice 20172439 238,46 € vývoz VKK 07.11.2017 22.11.2017 21.11.2017
OU 17165 Slovak Telekom Bratislava 2103820642 67,43 € tel.popl. 10/17 07.11.2017 23.11.2017 21.11.2017
OU 17166 Turč.vod.spoloč. Martin 3211702982 340,63 € likvidácia odp. vôd 31.10.2017 14.11.2017 21.11.2017
OU 17167 SSE Žilina 4300077047 129,95 € pripoj. popl. st.PZ 03.11.2017 17.11.2017 30.11.2017
OU 17168 Berner Detva 1442328301 85,73 € čistiace prostriedky 15.11.2017 29.11.2017 20.11.2017
OU 17169 StVS-servising Banská Bystrica 419717 1.152,00 € výkon staveb.dozoru na MŠ 10/17 31.10.2017 14.11.2017  
OU 17170 Peter Miazdra Turčianske Teplice 2017157 8.166,14 € kábelové rozvody na MŠ 13.11.2017 23.11.2017 23.11.2017
OU 17171 Marián Goraus, Valča 17121 49,00 € čistenie upchatej kanalizácie zdr.stredisko 14.11.2017 28.11.2017 28.11.2017
OU 17172 Technické služby Turčianske Teplice 20172508 572,27 € vývoz KO 11/17 29.11.2017 13.12.2017 07.12.2017
OU 17173 TURVOD Martin 37341732 458,27 € voda 28.11.2017 12.12.2017 07.12.2017
OU 17174 R&M plus Slovenské Pravno 170028 385,00 € poukážky pre občanov Ucta k starším 28.11.2017 12.12.2017 07.12.2017
OU 17175 MAPA Slovakia Digital Bratislava 170434 210,00 € ročný aktualizačný poplatok do mapového portálu obce 27.11.2017 11.12.2017 07.12.2017
OU 17176 DOXX-Stravné lístky Žilina 3017947692 282,20 € stravné lístky 07.12.2017 21.12.2017 12.12.2017
OU 17177 SPP Bratislava 7323758645 67,00 € plyn MKS 12/17 01.12.2017 31.12.2017 12.12.2017
OU 17178 SPP Bratislava 7323758646 62,00 € plyn PO 12/17 01.12.2017 30.12.2017 12.12.2017
OU 17179 Slovak Telecom Bratislava 9104752918 29,00 € tel.popl. 11/17 30.11.2017 14.12.2017 12.12.2017
OU 17180 Slovak Telekom Bratislava 1010565403 58,52 € tel.popl. 11/17 07.12.2017 21.12.2017 15.12.2017
OU 17181 NeriLabs Turčianske Teplice 20170043 130,00 € popl.za domenu,serverový priestor 08.12.2017 15.12.2017 15.12.2017
OU 17182 TENDERnet Žilina 20170136 150,00 € licencia na softvér TENDERnet 11.12.2017 25.12.2017 15.12.2017
OU 17183 StVS-servising Banská Bystrica 422117 1.152,00 € výkon stav.dozoru na MŠ 11/17 30.11.2017 14.12.2017  
OU 17184 SRDCE HELIGONKY Oščadnica 01122017 440,00 € hudobná produkcia 09.12.2017 23.12.2017 11.12.2017
OU 17185 COMBIN Banská Štiavnica 2017363 47.084,28 € stavebné práce na MŠ 30.11.2017 13.12.2017  
OU 17186 MAGNUS COMPANY Prievidza 2017151 104,57 € náplne do tlačiarní 04.12.2017 22.12.2017 20.12.2017
OU 17187 Technické služby Turčianske Teplice 20172660 163,15 € vývoz VKK 13.12.2017 27.12.2017 20.12.2017
OU 17188 TURVOD Martin 3211703168 441,91 € likv.odpad.vôd 30.11.2017 14.12.2017 20.12.2017
OU 17189 Econ JP Margecany 2017022 1.000,00 € verejné obstarávanie realizačného projektu a stavebného dozoru na MŠ 21.12.2017 04.01.2018 22.12.2017
OU 17190 Združenie obcí HT 2017115 441,98 € ulož. odpadu IV.Q/17 18.12.2017 01.01.2018 22.12.2017
OU 17191 RIPLAST Martin 20170784 648,31 € žalúzie s montážou-zdr.stred. 21.12.2017 04.01.2018 27.12.2017
OU 17192 RIPLAST Martin 20170785 8.860,80 € plastové okná, dvere a parapety s monážou - zdr.stred. 21.12.2017 04.01.2018 27.12.2017
OU 17193 RIPLAST Martin 20170783 982,80 € plastové vchodové presklenie - zdr.str. 21.12.2017 04.01.2018 27.12.2017
OU 17194 PETIT PRESS Bratislava 70214004 35,00 € predplatné MY-Turčianske noviny na rok 2018 18.01.2018 01.02.2018 18.12.2017
OU 17195

Technické služby Turčianske Teplice

20172598 488,45 € uloženie KO IV.Q/17 21.12.2017 04.01.2018  
OU 17196 Technické služby Turčianske Teplice 20172597 572,27 € vývoz KO 12/17 21.12.2017 04.01.2018  
OU 17197 Ing.Vratislav Bargár Turčianske Teplice 20170087 200,00 € služby BOZP,PO a PZS IV.Q/17 30.12.2017 13.01.2018  
OU 17198 Slovak Telekom Bratislava 8200115989 29,32 € tel.popl. 12/17 31.12.2017 14.01.2018  
OU 17199 Mesto Turčianske Teplice 5116700079 65,00 € služby SOU-stav.konania 10-12/17 31.12.2017 14.01.2018  
OU 17200 SPP Bratislava 7417923748 443,28 € nedopl. plyn MKS 31.12.2017 14.01.2018  
OU 17201 SPP Bratislava 7417923749 557,75 € nedopl. plyn PO 31.12.2017 14.01.2018  
OU 17202 TURVOD Martin 3211703543 257,78 € likvidácia odpad.vôd 29.12.2017 12.01.2018  
OU 17203 SSE Žilina 6216713051 139,82 € nedopl EE- verej.osv. 31.12.2017 14.01.2018  
OU 17204 SSE Žilina 6216705052 79,52 € nedopl. EE- MKS 31.12.2017 14.01.2018  
OU 17205 SSE Žilina 6216738049 181,99 € nedopl. EE - ihrisko 31.12.2017 14.01.2018  
OU 17206 SSE Žilina 6216711057 0,10 € nedopl EE - PZ 31.12.2017 14.01.2018  
OU 17207 SSE Žilina 6216703060 632,06 € nedopl. EE - verej.osv. 31.12.2017 14.01.2018  
OU 17208 SSE žilina 6216706057 445,63 € nedopl. EE - OÚ 31.12.2017 14.01.2018  

OU 17209

SSE Žilina 6216735051 98,74 € nedopl. EE - st. PZ 31.12.2017 14.01.2018  
OU 17210 SSE Žilina 6216723051 72,94 € nedopl. EE - DS 31.12.2017 14.01.2018  
OU 17211 SSE Žilina 6216737035 512,30 € nedopl. EE -PR 31.12.2017 14.01.2018  
OU 17212 Slavomír Ďurikovič Trenčín 20170043 95,95 € ročná licencia virtuálny cintorín 27.12.2017 10.01.2018  
OU 17213 Polartek Veľké Zálužie 2017954 145,51 € stuhy na kroje Sokolík 31.12.2017 14.01.2018  
ZAL 17001 OKAY Slovakia Bratislava  9917240522 194,20 € chladnička MŠ 14.03.2017 28.03.2017 16.03.2017
ZAL 17002 Slovenská pošta Banská Bystrica 702274036 33,26 € odborná literatúra-MŠ 30.05.2017 13.06.2017 07.06.2017
ZAL 17003 ŠEVT Banská Bystrica 1172206814 23,27 € tlačivá MŠ 10.07.2017 31.07.2017 14.07.2017
ZAL 17004 Florian Martin 20170100 472,34 € PO-hadica,prac.obuv a odev 25.07.2017 08.08.2017 16.08.2017
ZAL 17005 SSE Žilina 4300077047 129,95 € pripoj.popl. st. PZ 02.11.2017 16.11.2017 02.11.2017
ZAL 17006 Slovenská pošta Banská Bystrica 703274036 13,20 € časopisy pre MŠ 28.11.2017 12.12.2017 07.12.2017
ZAL 17007 Maquita Nitrianske Pravno 51009066 629,24 € učebné pomôcky MŠ 07.12.2017 21.12.2017 07.12.2017
ZAL 17008 PETIT PRESS Bratislava 201804233 35,00 € predpl. MY Turč.noviny 2018 21.11.2017 05.12.2017 15.12.2017
DOB 17001 ContiTradeSlovakia Púchov 2253020700 25,20 € demontáž plášťa z disku Traktor 15.02.2017 01.03.2017 07.03.2017
DOB 17002 SSE Žilina 6216709208 0,74 € prep. EE MŠ 07.02.2017 21.02.2017 20.02.2017
DOB 17003 TURVOD Martin 37707923 0,12 € prepl. voda 31.03.2017 14.04.2017 06.06.2017
DOB 17004 TURVOD Martin 37710743 0,01 € prepl.voda 31.03.2017 14.04.2017 06.06.2017
DOB 17005 TURVOD Martin 377080014 8,66 € prepl.voda 31.03.2017 24.04.2017 21.04.2017
DOB 17006 SSE Žilina 6216709215 3,34 € prepl. EE MŠ 07.08.2017 21.08.2017

18.08.2017

DOB 17007 SSE Žilina 6216709216 191,94 € prepl. EE MŠ 07.09.2017 21.09.2017 20.09.2017
DOB 17008 SSE Žilina 6216709217 191,14 € prepl. EE MŠ 06.10.2017 20.10.2017 19.10.2017
DOB 17009 SSE Žilina 6216709218 114,37 € prepl. EE MŠ 06.11.2017 20.11.2017 16.11.2017
DOB 17010 SSE Žlina 6216709219 127,47 € prepl. EE MŠ 07.12.2017 21.12.2017 20.12.2017
DOB 17011 SSE Žilina 6216716040 110,54 € prepl. EE SOK 31.12.2017 14.01.2018  
DOB 17012 SSE Žilina 6216721057 402,12 € prepl. EE PR 31.12.2017 14.01.2018  
DOB 17013 SSE Žilina 6216724059 369,88 € prepl. EE ZS 31.12.2017 14.01.2018  
DOB 17014 SSE Žilina 6216709220 134,17 € prepl. EE MŠ 31.12.2017 14.01.2018