Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostky, zložený zo zamestnancov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu. Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce. Prácu obecného úradu vedie a organizuje starostka obce, ktorá môže týmto poveriť zástupcu obecného úradu. Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy obsahuje Organizačný poriadok Obecného úradu v Slovenskom Pravne, ktorý vydáva starosta obce.

 

Kontakty na obecný úrad

Obecný úrad Slovenské Pravno

Slovenske Pravno 123,

038 22

Tel: +421 43 / 4962139, 4901218

Mobil: +421 911 235 685 - p. starostka

Email: starosta@obecslovenskepravno.sk

          matrika@obecslovenskepravno.sk

     

Pracovníci

Silvia Erteľová – referentka

Ing. Milena Timková – referentka

Želmíra Karaková – upratovačka

Ivan Hromada – údržba

Emil Lukáč – údržba

Miloš Hanus - údržba