Zápisnica z XXXIV.zasadnutia OZ dňa 30.mája 2018 tu
Návrh dodatku č. 2 k prílohe č. 3 k VZN č. 8/2010 tu
Návrh dodatku č.4 k prílohe č. 2 k VZN č. 8/2010 tu
Návrh dodatku číslo 3 k prílohe č. 1 k VZN č. 8/2010 tu

VZN č. 9/2018 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce tu

Dátum zverejnenia: 01. 06. 2018

VZN 16/2018 ktorým sa upravuje čistenie a údržba verejných priestranstiev, ochrana verejného poriadku a životného prostredia na území obce tu

Dátum zverejnenia: 01. 06. 2018

VZN č. 17/2018 o organizácii miestneho referenda tu

Dátum zverejnenia: 01. 06. 2018

VZN č. 15 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb tu

Dátum zverejnenia: 1.6.2018

Pozvánka na XXXIV.  zasadnutie  OZ, ktoré sa uskutoční dňa 30. mája   tu

Dátum zverejnenia:25.05.2018

Návrh-Záverečný účet za rok 2017 tu

Dátum zverejnenia: 14.05.2018

Úradná tabuľa
Výzva na aktualizáciu požiadaviek akcionárov Turvod
Návrh VZN č. 17/2018 o organizácii miestneho referenda
Návrh VZN č. 16/2018 ktorým sa upravuje čistenie a údržba verejných priestranstiev, ochrana verejného poriadku a životného prostredia na území obce
Návrh VZN č. 15/2018 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
Návrh VZN č. 9/2018 o podmienkach poskytovania dotácii z rozpočtu obce
Zápisnica z XXXIII.zas. OZ zo dňa 28. 03. 2018
Pozvánka na XXXIII. zasadnutie OZ 26. 03. 2018 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ Slovenské Pravno
Zápisnica z XXXII. zas. OZ
Návrh VZN č.122018
Pozvánka na XXXII. OZ dňa 26.02.2018