Späť

archívna stránka obce

zverejnené dokumenty do 25.8.2017

http://archiv.obecslovenskepravno.sk/