Úradná tabuľa
Schválený rozpočet obce Slovenské Pravno na roky 2018 -2020
Zápisnica z XXX.zas. OZ z 30. 11. 2017
Návrh rozpočtu obce Slovenské Pravno na roky 2018-2020
Návrh rozpočtu obce Slovenské Pravno na roky 2018
Výzva na predkladanie cenovej ponuky Vodo-inštalačné práce MŠ tu
Zápisnica z XXIX.Zasadnutia OZ z 19. 10. 2017
Výzva
Výzva na pozíciu správcu strelnice
Pozvánka na XXIX. zasadnutie OZ
Projekt obnovy budovy materskej školy spolufinancovaný Európskou úniou