Späť

Zápisnica z XXVIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva z 12.09.2017

Zápisnicu z XXVIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Slovenské Pravno, konaného dňa 12. septembra 2017 nájdete tu.