Návrh kritérii tu

Štrukturovaný rozpočet tu

Výzva "Verejné detské ihrisko v obci Slovenské Pravno" tu

Dátum zverejnenia: 17. 09. 2018

 

 

REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA POŽIARNEJ ZBROJNICE V
OBCI SLOVENSKÉ PRAVNO, I. časť tu

zverejnené 26.06.2018

Tlač Zborníka Sl.Pravno 1000ks  tu

zverejnené 25.5.2018

 

Tlač Zborníka Sl.Pravno 500ks tu

zverejnené 25.5.2018

 

Vodoinštalačné práce v budove MŠ SP tu

zverejnené 28.2.2018

 

Statické zabezpečenie nosných stĺpov MŠ tu

zverejnené dňa 22.1.2018

 

Rekonštrukcia el.vedenia v budove MŠ SP- II.etapa tu

zverejnené dňa 22.11.2017

 

Externý manažment - obecného úradu a MKS tu

zverejnené dňa 21.3.2017

 

Obnova budovy obecného úradu a MKS - stavebný dozor tu

zverejnené dňa 21.3.2017

 

Rekonštrukcia miestneho rozhlasu tu

zverejnené dňa 17.3.2017