Názov projektu:           Obnova budovy materskej školy

Cieľ projektu:              Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Popis projektu:            Projekt rieši výmenu okien, vstupných dverí, zateplenie obvodového a strešného plášťa. Jestvujúce kúrenie bude nahradené

novým na báze tepelného čerpadla, ktoré prispeje k výraznej úspore energií. Súčasťou projektu je  výmena svietidiel.

Riadiaci orgán:            Ministerstvo životného prostredia

Fond:                           Európsky fond regionálneho rozvoja

Druh projektu:             Dopytovo orientovaný

Termín realizácie:        26.4.2017 – 31.01.2018

Výška NFP:                  311 144,24 EUR

 

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

www.op-kzp.sk