Nájomná zmluva - O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava tu

Dátum zverejnenia: 09.03.2018

Dodatok č.2 k zod č.252016 PS  tu

Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP tu

Zverejnené 02.02.2018

 

Dodatok č.1 Zmluvy o dielo č. 16112017 tu

Zverejnené 02.02.2018

 

Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov č. 05022018 tu

Zverejnené 06.02.2018

Licenčná zmluva tu

Dátum zverejnenia: 29.11.2017

Zmluva o grantovom účte tu

Dátum zverejnenia: 23. 11. 2017

Zmluva o poskytovaní verejných služieb tu

Dátum zverejnenia: 23.11.2017

Zmluva o dielo 16112017 tu

Dátum zverejnenia: 23.11.2017

Zmluva o dielo č. 9149917 tu

Dátum zverejnenia: 22.11.2017

Zmluva o dielo č. 05092017 tu

Dátum zverejnenia: 13. 11. 2017

 

Kúpno - predajná zmluva s doložkou  13112017 tu

Dátum zverejnenia: 13. 11. 2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 26092017 tu

Dátum zverejnenia: 10. 11. 2017

Kúpno-predajná zmluva č. 02/2017 zo 5. 9. 2017 tu

Dátum zverejnenia: 08. 11. 2017

SSE-Zmluva o pripojení s. č. 88 tu

Dátum zverejnenia: 02. 11. 2017

Zmluvu o grantovom účte nájdete tu.
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 25-2016 COMBIN Banská Štiavnica nájdete tu.
Zmluvu o poskytovaní audítorských služieb nájdete tu.