Zmluva č. 2190049 tu

Dátum zverejnenia: 05. 02. 2019

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 05. 02. 2018 tu

Dátum zverejnenia: 19. 12. 2018

Príkazná zmluva č. 08112018 tu

Dátum zverejnenia: 10. 12. 2018

 

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 0612/2018 - OFK Slovenské Pravno tu

Dátum zverejnenia: 06. 12. 2018

 

Zmluva o nájme nebytových priestorov - MUDr. Galčíková Mária, s.r.o. tu

Dátum zverejnenia: 01. 12. 2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 tu

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - program "Podpora rozvoja športu na rok 2018".

Dátum zverejnenia: 30. 11. 2018

Zmluva o nájme bytových priestorov č.9112018  tu

Dátum zverejnenia:9.11. 2018

Príkazná zmluva č. 26102018 tu

Dátum zverejnenia:29. 10. 2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 07092018 tu

Dátum zverejnenia: 08. 10. 2018

Návrh poistnej zmluvy-MŠ tu

Dátum zverejnenia: 27. 09. 2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov MADE Banská Bystrica tu

Dátum zverejnenia: 24. 09. 2018

Zmluva o dielo č. 07092018 tu

Dátum zverejnenia: 12. 09. 2018

Dodatok č1 k Zmluve o dielo z 11.06.2018 tu

Dátum zverejnenia: 31. 08. 2018

Príkazná zmluva - Ing.Ján Páleš tu  

Dátum zverejnenia: 27. 08. 2018

 Príkazná zmluva - Ing.Martin Štric tu

Dátum zverejnenia: 27. 08. 2018

Príkazná zmluva - Peter Petráš tu

Dátum zverejnenia: 27. 08. 2018

Príkazná zmluva-Oľga Suržinová tu

Dátum zverejnenia: 27. 08. 2018

Sponzorská zmluva -MŠ tu

Dátum zverejnenia: 27. 08. 2018

Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku tu

Dátum zverejnenia: 21. 08. 2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb tu

Dátum zverejnenia: 17. 08. 2018

Kúpna Zmluva - Michal Vojtek tu

Dátum zverejnenia: 08. 08. 2018

Zmluva MC23072018 wbx Košice tu

Dátum zverejnenia: 01. 08. 2018

 Zmluva o dielo METAL SERVIS Recycling Slovenská Ľupča tu

Dátum zverejnenia: 01. 08. 2018

Dodatok č. 3 k Zod č. 25/2016/PS tu

Dátum zverejnenia: 12.07.2018

Zmluva o dielo č. 7/2018 TERA-STAV BA tu

Dátum zverejnenia: 11.07.2018

Sponzorská zmluva - Obec Liešno tu

Dátum zverejnenia : 26.06.2018

Príkazná zmluva tu

Dátum zverejnenia : 22.06.2018

Zmluva z 11.06.2018 tu

Dátum zverejnenia: 12. 06. 2018

 

Zmluva o zabezpečení technického zhodnotenia hasičských vozidiel tu

Dátum zverejnenia: 19. 06. 2018

Zmluva o dielo Centrál-plus tu

Dátum zverejnenia: 08. 06. 2018

Sponzorská zmluva -ZIMO tu

Dátum zverejnenia: 01. 06. 2018

Sponzorská zmluva Sokol trans Slovenské Pravno tu

Dátum zverejnenia: 01. 06. 2018

Zmluva o dielo Viliam Judák tu

Dátum zverejnenia: 01. 06. 2018

Sponzorská zmluva New Fuels Operations s.r.o. Bratislava tu

Dátum zverejnenia: 01. 06. 2018

Sponzorská zmluva - R & M plus, s.r.o. Slovenské Pravno tu

Dátum zverejnenia: 31. 05. 2018

Sponzorská zmluva -Obec Kaľamenová tu

Dátum zverejnenia: 31. 05. 2018

Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov tu

Dátum zverejnenia: 24. 05.2018

Zmluva o službách 260418/1 tu

Dátum zverejnenia: 17.05.2018

Sponzorská zmluva tu

Dátum zverejnenia: 14. 05. 2018

Príkazná zmluva - Ochotnícky divadelný súbor tu

Dátum zverejnenia: 11. 05. 2018 

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov - NATUR-PACK Bratislava tu

Dátum zverejnenia: 07. 05. 2018

Zmluva o dielo - Ivan Kokoška Martin tu

Dátum zverejnenia: 07. 05. 2018

Zmluva o nájme a podnájme  nebytových priestorov 27042018 tu

Dátum zverejnenia : 30.04.2018

Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 6821256350 -  Komunálna poisťovňa tu

Zmluva č. 38595 tu

Dátum zverejnenia: 23. 04. 2018

Zámenná zmluva 05.04.2018

Zverejnena :   05.04.2018 tu

Zmluva o dielo - Dušan Miškovic tu

Zverejnena :   29.03.2018

Nájomná zmluva O2 tu

Zverejnené: 09. 03. 2018

Sponzorská zmluva tu

Zverejnené: 23.02. 2018

Dodatok č. 2. k zod č. 252016 PS p.p. tu

Zverejnené: 08. 02. 2018

Zmluva o dielo č.0072018 PS  tu

Zverejnené 07.02.2018

Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov č. 05022018 tu

Zverejnené 06.02.2018

Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP tu

Zverejnené 05.02.2018

 

Dodatok č.1 Zmluvy o dielo č. 16112017 tu

Zverejnené 02.02.2018

Sponzorská zmluva tu

Zverejnené 02.02.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie OFK tu

Dátum zverejnenia: 10. 12. 2017

Dodatok č.2 k ZoD č.25/2016/PS  tu

Dátum zverejnenia : 02.12.2017

 

Licenčná zmluva tu

Dátum zverejnenia: 29.11.2017

Zmluva o grantovom účte tu

Dátum zverejnenia: 23. 11. 2017

 Dodatok č.1. k Zmluve o dielo č. 132016PS tu

Dátum zverejnenia: 23. 11. 2017

Zmluva o dielo č.13/2016/PS  tu

Dátum zverejnenia: 23. 11. 2017

Zmluva o poskytovaní verejných služieb tu

Dátum zverejnenia: 23.11.2017

Zmluva o dielo 16112017 tu

Dátum zverejnenia: 23.11.2017

Zmluva o dielo č. 9149917 tu

Dátum zverejnenia: 22.11.2017

Zmluva o dielo č. 05092017 tu

Dátum zverejnenia: 13. 11. 2017

 

Kúpno - predajná zmluva s doložkou  13112017 tu

Dátum zverejnenia: 13. 11. 2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 26092017 tu

Dátum zverejnenia: 10. 11. 2017

Kúpno-predajná zmluva č. 02/2017 zo 5. 9. 2017 tu

Dátum zverejnenia: 08. 11. 2017

SSE-Zmluva o pripojení s. č. 88 tu

Dátum zverejnenia: 02. 11. 2017

Zmluvu o grantovom účte nájdete tu.
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 25-2016 COMBIN Banská Štiavnica nájdete tu.
Zmluvu o poskytovaní audítorských služieb nájdete tu.