Kúpno-Predajná zmluva z 26.09.2017 tu
Zmluvu o dielo č. 05092017 nájdete tu.
Zmluvu o grantovom účte nájdete tu.
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 25-2016 COMBIN Banská Štiavnica nájdete tu.
Zmluvu o poskytovaní audítorských služieb nájdete tu.