Obec Slovenské Pravno rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Obec Slovenské Pravno prijme do zamestnania ekonómku.

 07.09.2020

Obec Slovenské Pravno v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Obecnom úrade v Slovenskom Pravne
Názov funkcie: samostatná ekonómka
Rozsah pracovného úväzku: plný úväzok 1,0
Termín nástupu: 1. 11. 2020
Kvalifikačné predpoklady:
 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického smeru, príp. stredoškolské s maturitou
 odborná prax minimálne 3 roky
Iné kritéria a požiadavky:
 bezúhonnosť, dôslednosť, samostatnosť
 znalosť legislatívy v oblasti účtovníctva, rozpočtovníctva, verejnej správy, personalistiky, miezd , výkazníctva
 dobrá znalosť práce s PC /Word, Excel, Outlook/
 Práca v účtovnom a mzdovom programe
Charakteristika pracovného miesta:
Komplexné zabezpečovanie účtovnej agendy – vedenie účtovnej a mzdovej agendy na obci s materskou školou bez právnej subjektivity a rozpočtovej organizácie (Základná škola s právnou subjektivitou). Zostavovanie účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky, zostavovanie záverečného účtu. Vypracovanie návrhu rozpočtových opatrení, vypracovanie podkladov k spracovaniu ročného rozpočtu obce.
Komplexné spracovanie mzdovej a personálnej agendy.
Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. Štruktúrovaný životopis
3. Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
4. Čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nemá záznam v registri trestov
Platové podmienky:
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Termín výberového konania bude uchádzačom spĺňajúcim podmienky výberového konania písomne oznámený prostredníctvom pozvánky.
Dátum a miesto podania požadovaných dokladov do výberového konania:
- v prípade osobného doručenia do podateľne Obecného úradu Slovenské Pravno do 30. 09. 2020 do 17:00 hod.
- v prípade doručenia žiadosti poštou na adresu: Obec Slovenské Pravno, Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno najneskôr do 30. 09. 2020
s označením
„ Výberové konanie – samostatná ekonómka“ - NEOTVÁRAŤ!
Kontakt pre poskytnutie informácií:
Pavol Grusmann
Telefón: 0911/235 685, 043/4962139
e-mail: starosta@obecslovenskepravno.sk

1 2 3 4 5 6 7 8 9