Obec Slovenské Pravno rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

OZNAM!!! Dane a poplatky.

 13.01.2020

                                                                   OZNAM !!!

                                                                                                                     

                   Obecný úrad upozorňuje občanov a právnické osoby, že v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona  č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sú občania a právnické osoby povinní do 31.1.2020 nahlásiť všetky zmeny a údaje ohľadom nehnuteľností, poplatku za vývoz komunálneho odpadu a dane za psa, ktoré nastali v priebehu roku 2019.

             Žiadame občanov,  ktorí si budú uplatňovať úľavy a oslobodenia v zmysle VZN č. 7, aby doklady doručili na obecný úrad do 31.januára 2020.

Po tomto termíne nebude akceptovaný žiadny doklad na oslobodenie!

Pozri "Dane a poplatky"

                                                        


1 2 3 4 5 6