Obec Slovenské Pravno rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Obecne dukumenty

Štatút obce

Rokovací poriadok ob.zastupiteľstva

Zásady odmeňovania

Rozpočet

Záverečný účet

Záverečný účet obce za rok 2014

Záverečný účet obce za rok 2015

Návrhy

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

  Voľby do orgánov samosprávy obcí - informácie pre voliča II.pdf
  Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácie pre voliča.pdf
  Regina Šarkoziová II..pdf
  Regina Šarkoziová.pdf
  CAS-OVS.pdf
  odmena zastupcu starostu.pdf
  140. výročie DHZ.pdf
  obchodná verejná súťaž - CAS 25 RTHP.pdf
  Deň rodiny.pdf
  plán KČ.pdf
  Správa o kontrolnej činnosti I. polrok 2019.pdf
  Stanovisko k záverečnému účtu 2018.pdf
  Smernica o sôsobe odberu palivového dreva pre členov.pdf
  Urbár-čiastková schôdza II..pdf
  Urbár-čiastková schôdza I..pdf
  Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019.pdf
  Návrh záverečného účtu za rok 2018.pdf
  Profesionálny register .pdf
  Verejné detské ihrisko v obci Slovenské Pravno.pdf
  stavanie mája plagát.pdf
  Zverejnenie odmeny zástupcu starostu 3,4 19.pdf
  Odpis zápisnice.pdf
  Výberové konanie.pdf
  Vyhlásenie ČZNVP.pdf
  Účtovná závierka 2018.pdf
  Správa o finančnom hospodárení 2018.pdf
  zverejnenie odmeny zástupcu starostu.pdf
  Odpis zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania -II.kolo voľba prezidenta SR.pdf
  Zoznam kandidátov.pdf
  Odpis zápisnice o výsledku hlasovania vo voľbách prezidenta SR.pdf
  Zoznam zaregistrovanýchkandidátov.pdf
  Zápis do I. ročníka ZŠ.pdf
  Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov 2018.pdf
  ZAL 2018.pdf
  ŠJ MŠ 2018.pdf
  Dobropisy 2018.pdf
  Dobropisy.pdf
  Čerpanie ZS Slov. Pravno za rok 2018.pdf
  Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2019.pdf
  Informácia pre voličov.pdf
  Kontrolór - výberové konanie (003).pdf
  Kandidáti na poslancov.pdf
  Verejná vyháška - kanalizácia.pdf
  Podporte našu MŠ.pdf
  Návrh poistnej zmluvy MŠ.pdf
  Zoznam zaregistrovanýchkandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Slovenskom Pravne.pdf
  Príloha k zápisnici 30. 08. 2018.pdf
  Návrh na plnenie kritéria.pdf
  Zverejnenie elektronickej adresy.pdf
  Menovaci dekret zapisovatelky.pdf
  Informacie pre volica.pdf
  Plagat-oslavy.pdf
  Zodpovedna osoba GDPR.pdf
  Plán kontrolnej činnosti na II.polrok 2018.pdf
  Hlavný kontrolór obce.pdf
  Vojtek-predaj.pdf
  M.Vojtek-predaj pozemku.pdf
  Plán kontrolnej cinnosti na II polrok 2018.pdf
  Záverečný účet obce za rok 2017 schválený.pdf
  Zaverecny ucet za rok 2017.pdf
  Divadlo -Slovenské pravno 2018.pdf
  Dadatok č. 2 k zodč.2516PS-dátum.pdf
  Sponzorský dar.pdf
  Spravba volebnej komisie na VZ Urbar Slovenske Pravno.pdf
  Oslobodenie Obce Slovenské Pravno.pdf
  73 výročie oslobodenia Obce Slovenské Pravno.pdf
  Strelecká súťaž o putovný pohár Obce Slovenské Pravno-50.pdf
  OLH.pdf
  Urbar-sprava 2017.pdf
  ROEP.pdf
  Kópia - sl pravno harmonogram 2018.pdf
  Vianočne blahoželanie.docx
  Rozpočrt na schválenie.pdf
  Plan kontrolnej cinnosti na I. polrok 2018.pdf
  Obec Slovenské Pravno návrh rozpočtu po položkách na roky 2018-2020.xls
  Návrh rozpočtuobce Slovenské Pravno po položkách na roky 2015-2020.xls
  Predĺženie terminu na podanie CP vodoinštalačných prác v MŠ Sl.pdf
  Vysledky volieb VUC 2017.pdf
  Unikový vychod MŠ.pdf
  Poskytovanie auditorských služieb.pdf
  SAD.pdf