Obec Slovenské Pravno rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zmluvy

2020 2019 Do roku 2018
Návrh plánu kontrolnej činnost na I.polrok 2020.pdf
Kúpna zmluva - Nižná Slaná.pdf
Dodatok č. 1 - Slovak Telekom.pdf
Príkazná zmluva č. 25102019.pdf
Dodatok č. 1 Stanislav Hajdúk.pdf
dodatok strabag.pdf
Zmluva-Ing.Jozef Adamkovič.pdf
Zmluva o dielo č. 2019 EE 01 042.pdf
Kúpna zmluva.pdf
Zmluva o poskytovaní služieb - Mesto Turčianske Teplice.pdf
Kúpna zmluva E 25 2019.pdf
Dodatok č. 1 - BEVES.pdf
Zmluva o dielo - BEVES.pdf
Nájomná zmluva na pozemok.pdf
Dodatok č. 022019 .pdf
Zmluva o dielo č. 0012019.pdf
Nájomná zmluva na pozemok 1 2019.pdf
Zmluva o dielo - MDM Mošovce.pdf
Servisná zmluva - INISOFT Liberec.pdf
Príkazná zmluva 29062019.pdf
Darovacia zmluva-Tatra banka.pdf
Záverečný účet SLOVENSKÉ PRAVNO 2018.pdf
Zmluvao spolupráci-Komunálna poisťovňa.pdf
Zmluva BT a TPO.pdf
Zmluva o poskytnutí grantu 08219 MA.pdf
Zmluva o grantovom účte 2019.pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 0252018.pdf
Zmluva 39005.pdf
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 21.3.2019.pdf
Zmluva o nájme nebytových priestorov gynekologickej ambulancie.pdf
Kúpna zmluva JM.pdf
Kúpna zmluva LB.pdf
Zmluva o nájme nebytových priestorov - TEP-GEN .pdf
Dodatok č. 1 ku Licenčnej zmluve-TENDERnet.pdf
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov-NATUR-PACK.pdf
MŠ 2018.pdf
Verejná obchodná súťaž .pdf
Zmluva č. 2190049.pdf
Zmluva o nájme - Galčíková.pdf
Zmluva OFK 2019.pdf
Zmluva OFK 2018.pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018.pdf
Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 05. 02. 2018.pdf
Príkazná zmluva 08112018.pdf
Zmluva o nájme bytových priestorov.pdf
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.9112018.pdf
príkazná zmluva 26102018.pdf
Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov.pdf
Zmluva o dielo č. 0312018.pdf
Zmluva o dielo č. 0252018.pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 07092018.pdf
Zmluva o spracúvaní osobných údajov MADE Banská Bystrica.pdf
Výzva UV na zverejnenie_.pdf
Zmluva o dielo 07092018.pdf
Prikazna zmluva-Ing.J.Pales.pdf
Prikazna zmluva-Ing.M.Štric.pdf
Prikazna zmluva-Peter Petras.pdf
Prikazna zmluva-O.Suržinová.pdf
Sponzorska zmluva-MS.pdf
Zmluva z11.06.2018.pdf
Dodatok c 5 k Zmluve o poskytnuti nenavratneho financneho prispevku.pdf
Zmluva o poskytovani auditorskych sluzieb.pdf
Sponzorska zmluva Jasenovo.pdf
Faktury 2017.pdf
KUPNA ZMLUVA.pdf
Zmluva MC 23072018 wbx Košice.pdf
Zmluva o dielo 0662018 Metal Servis Slovenská Ľupča.pdf
Dodatok c 3 k Zod c 25 2016 PS.pdf
Zmluva o dielo c 72018 TERA-STAV BA.pdf
Zmluva o dielo č 72018.pdf
Sponzorska zmluva - Liešno.pdf
Vyzva_1443.pdf
Sponzorská zmluva -Obec Brieštie.pdf
Zmluva o dielo Centrál-plus.pdf
Sponzorská zmluva -OU Jasenovo.pdf
Zmluva o dielo - Viliam Judák.pdf
Zmluva o zabezpeceni technickeho zhodnotenia hasicskych vozidiel.pdf
Sponzorska zmluva - ZIMO.pdf
Vyzva_1332(1).pdf
Sponzorska zmluva Sokol trans .pdf
Sponzorska zmluva New FUels Oparations.pdf
Sponzorska zmluva R&M.pdf
Sponzorska zmluva Kalamenova.pdf
Záverečný účet obce za rok 2017 T opravený(11).pdf
Dodatok č.2 k ZoD č.252016 PS.pdf
Zmluva o sluzbach 260418 1 .pdf
Sponzorska zmluva.pdf
Prikazna zmluva.pdf
Dodatok č. 2. k zod č. 252016 p.p.pdf
Dodatok č.2 k zod č.252016PS-po podpise.pdf
Dodatok č.1. k Zmluve o dielo č. 132016PS.pdf
Dodatok c 1 k Zmluve NATUR-PACK.pdf
Zmluva o dielo - Ivan Kokoška Martin.pdf
Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov z 27.04.2018.pdf
VZN o dotáciách 2018 .pdf
Dodatokcislo 1 k zmluve c 6821256350.pdf
Zmluva c. 38595.pdf
ZÁMENNÁ ZMLUVA 05042018.pdf
ZÁMENNÁ ZMLUVA 552018.pdf
Zmluva o dielo - Dusan Miskovic.pdf
Zmluva o dielo č.0072018 PS.pdf
Najomna zmluva - O2.pdf
Dodatok č.2 k zod č.252016PS.pdf
Pozvánka naXXXII. zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 26. februára .pdf
Dodatok č.3 k zmluve o NFP.pdf
Dodatok 1 Zmluvy o dielo č.16112017.pdf
Zmluva o najme nebytových priestorov č. 5022018.pdf
Dodatok č. 1 Zmluvy o dielo č. 16112017.pdf
Zmluva o poskytovaní služieb autorizovaného bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany.pdf
Zmluva o dielo 15122017.pdf
Zmluva o združenej dodávke elektriny.pdf
Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu - požiarna zbrojnica č. 31.pdf
Zmluva o dodávke plynu - požiarna zbrojnica č. 31.pdf
Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu - kultúrne stredisko č. 186.pdf
Zmluva o dodávke plynu - kultúrne stredisko č. 186.pdf
Zmluva o dodávke plynu - kultúrne stredisko č. 188.pdf
Licencna zmluva 29112017.pdf
Zmluva o grantovom ucte.pdf
Zmluva o poskytovani verejnych sluzieb 05102017.pdf
Zmluva o dielo 16112017.pdf
Zmluva o dielo 9149917.pdf
Kupnopredajna zmluva s dolozkou 13112017.pdf
Zmluva o dielo c 05092017.pdf
Kupnopredajna zmluva s doložkou 13112017.pdf
Zmluva o najme nebytovych priestorov c 26092017.pdf
Zmluva o dielo c 30102017.pdf
Kupno-predajna zmluva c 022017 zo dna 05092017.pdf
Obec Slovenské Pravn1Výzva vodoinštalačné práce.docx
SSE-Zmluva o pripojeni c 88.pdf
Kúpno-Predajná zmluva z 26.09.2017
Zmluva o dielo č. 05092017.pdf
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 25-2016 COMBIN Banská Štiavni.pdf